GUID生成

標準形式

91a6d7bf-d2b4-442a-926b-3e91bd2dc589

Base64エンコード

v9emkbTSKkSSaz6RvS3FiQ==

注意:標準形式での表記とバイトの順番が異なります。 (Details)